Souhlas s použitím emailu pro marketingové účely

 

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, anglicky General Data Protection Regulation, dále jen „GDPR“) a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) uděluji tímto souhlas firmě RAFO s.r.o., IČO: 27579344, se sídlem Jaromírova 55, 128 00 Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka č.116953 (dále jen „Společnost“), jakožto správci osobních údajů, aby mi prostřednictví elektronické pošty zasílala marketingové informace a nabídky.

 

Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno, příjmení, telefonní a e-mailové spojení.

Osobní údaje nejsou zpracovávány dalšími zpracovateli, ani nejsou poskytovány třetím stranám.

 

 Poučení správce o právech subjektu údajů podle §12 a 21 ZOOÚ.

 

Společnost, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Společností.

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s platnou právní úpravou a/nebo právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, GDPR, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména ZOOU.

 

Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom toho, že ho mohu kdykoliv odvolat.

7 541 produktů aktuálně skladem
  • 222 561 136
  • 602 652 695